Níže jsou zveřejněny zápisy z jednotlivých setkání, která se v průběhu realizace projektu uskutečnila (1. 11. 2018 - 31. 8. 2021):

Mezinárodní projektová setkání

Celkem proběhnou 3 mezinárodní projektová setkání podle tohoto harmonogramu:

1. Praha: ve dnech 18. - 19. prosince 2019

2. Vídeň: ve dnech 24. - 25. června 2019 (zápis ke stažení níže)

3. Iasi: ve dnech 1. - 2. března 2021