Níže jsou zveřejněny zápisy z jednotlivých jednání:

Setkání fokusní skupiny v Rakousku

Setkání fokusní skupiny v Rumunsku

Mezinárodní projektová setkání