Výstupem projektu bude inovovaný flexibilní modul odborné přípravy, který bude veřejně volně přístupný na základě otevřené licence a přizpůsobený potřebám cílové skupiny manažerských pracovníků v oblasti sociálních služeb. Vzdělávací model bude připraven v podobě písemného učebního plánu (curricula) s podrobným popisem jednotlivých modulů, včetně e-learningového obsahu. Očekávaný rozsah je 30-50 stran.

Dílčí výstupy projektu jsou dostupné v sekci Dokumenty