Výstupem projektu je inovovaný flexibilní koncept odborné přípravy, který bude volně přístupný a přizpůsobený potřebám manažerských pracovníků v oblasti sociálních služeb. Vzdělávací koncept je připraven v podobě písemného učebního plánu (kurikula) s podrobným popisem jednotlivých modulů, včetně e-learningového obsahu. Očekávaný rozsah je 30-50 stran. Instituce nabízející odborné vzdělávání dospělých tedy bude mít k dispozici materiál, podle kterého následně upraví své osnovy, aby se mohla ucházet o akreditaci European Ageing Network. 

Práce na kurikulu by měly být ukončeny v srpnu 2021.

Dílčí výstupy projektu jsou dostupné v sekci Dokumenty