V každé partnerské zemi bude nově modifikované kurikulum představeno veřejnosti a to na workshopech a konferencích. Jejich podoba a konání v roce 2021 bude ovlivněna situací kolem pandemie COVID-19.

Konference v Rakousku - datum zatím není stanoveno...


Konference v Rumunsku - datum zatím není stanoveno...


Konference v České republice - datum zatím není stanoveno...


Valná hromada EAN - 30. 9. - 1. 10. 2021

Na přelom září a října 2021 je plánována další aktivita pod vedením EAN, které je zodpovědné za šíření nového kurikula i mimo partnerské země zapojené do projektu


Online konference EAN - 22. 1. 2021

Dne 22. 1. 2021 byla pořádána první tzv. diseminační aktivita projektu, přičemž kvůli platným restrikcím proti šíření COVID-19 musela být transformována do online prostředí. Během dvou hodin byl představen projekt a tzv. předfinální verze vzdělávacího kurikula. Klíčovým tématem jednání pak byla přenositelnost nového vzdělávacího programu do partnerských zemí. Celkem se připojilo 29 účastníků, přičemž 7 z nich bylo z partnerských organizací. Níže je k dispozici program a fotogalerie.