2018 - 2019


červen 2019: ve dnech 24. 6. - 25. 6. 2019 se uskutečnilo 2. projektové setkání se všemi partnery a to ve Vídni. Programem setkání byla diskuze nad výsledky a výstupy z 1. fokusní skupiny ve všech zemích a také výsledky dotazníkového šetření, jehož zpracovatelem je zástupce EAN

únor - květen 2019: fokusní skupiny se setkaly v průběhu měsíců únor až květen 2019 a hledaly odpovědi na klíčové otázky, které naleznete zde: příloha e-mailu pojmenovaná Klíčové otázky

prosinec 2018: ve dnech 18. 12. - 19. 12. 2018 se v Praze uskutečnilo 1. projektové setkání se všemi partnery. Na setkání byl upřesněn harmonogram aktivit projektu, odpovědnosti za jednotlivé úkoly a řešeny otázky personálního zapojení aktérů. Zároveň byla diskutována forma současného vzdělávání a zformulovány klíčové otázky, kterými se budou v roce 2019 zabývat jednotlivé fokusní skupiny v partnerských zemích, tedy v České republice, v Rakousku a v Rumunsku.