rok 2018/2019

21.11.2019


září - listopad 2019: Byla realizována 2. vlna fokusních skupin ve všech zapojených zemích.

červen 2019: Ve dnech 24. 6. - 25. 6. 2019 se uskutečnilo 2. mezinárodní projektové setkání se všemi partnery a to ve Vídni. Programem setkání byla diskuze nad výsledky a výstupy z 1. vlny fokusních skupin ve všech zemích a také nad výsledky dotazníkového šetření, jehož zpracovatelem je zástupce EAN.

únor - květen 2019: Byla realizována 1. vlna fokusních skupin ve všech zapojených zemích. Účastníci hledali odpovědi na klíčové otázky, které stanovil koordinátor APSS ČR.

prosinec 2018: Ve dnech 18. 12. - 19. 12. 2018 se v Praze uskutečnilo 1. mezinárodní projektové setkání se všemi partnery. Na setkání byl upřesněn harmonogram aktivit projektu, odpovědnosti za jednotlivé úkoly a řešeny otázky personálního zapojení aktérů. Zároveň byla diskutována forma současného vzdělávání a zformulovány klíčové otázky, kterými se budou v roce 2019 zabývat jednotlivé fokusní skupiny v partnerských zemích, tedy v České republice, v Rakousku a v Rumunsku.