červen 2020

červen 2020: dne 19. 6. 2020 proběhne 1. část setkání mezi všemi partnery (kvůli COVID-19 online formou) a na tomto setkání budou diskutovány výstupy ze všech fokusních skupin a bude vytvořen návrh nového kurikula.