rok 2021

08.06.2021

Předpokládané ukončení prací na modifikaci vzdělávacího kurikula: červen 2021

červen 2021: Dne 8. 6. 2021 se ve Vídni uskutečnilo závěrečné setkání všech partnerů. Na tomto setkání bylo kurikulum finalizováno a následně předáno ke grafickému zpracování. 

březen 2021: Na 2. 3. 2021 svolala APSS ČR krátké online setkání se všemi partnery. Byl stanoven společný rámec pro proces akreditace a také bylo vypořádáno několik připomínek k textové části vzdělávacího kurikula.