rok 2021

09.09.2021

září 2021: Prezentace kurikula na odborné konferenci a workshopu v Rumunsku.

srpen 2021: Kurikulum ve formě PDF souboru zasláno k finálním připomínkám partnerům projektu.

červen 2021: Dne 8. 6. 2021 se ve Vídni uskutečnilo závěrečné setkání všech partnerů. Na tomto setkání bylo kurikulum finalizováno a následně předáno ke grafickému zpracování. 

březen 2021: Na 2. 3. 2021 svolala APSS ČR krátké online setkání se všemi partnery. Byl stanoven společný rámec pro proces akreditace a také bylo vypořádáno několik připomínek k textové části vzdělávacího kurikula.