rok 2021

14.10.2021

říjen 2021:

  • European Ageing Network (EAN) uspořádal 1. října ve Vídni diseminační konferenci na níž bylo nové kurikulum prezentováno 31 účastníkům a to "ve společnosti" dalších dvou publikací, které EAN vytvořil.

září 2021

  • Prezentace kurikula na workshopu pro vedoucí pracovníky pobytových zařízení v České republice. Počet účastníků: 19
  • Prezentace kurikula na odborné konferenci a workshopu v Rumunsku ve dnech 2. a 3. 9. 2021. Počet účastníků: 65.
  • Kompletní kurikulum (výstup projektu) - primárně určené pro vzdělávací instituce je ke stažení ZDE

srpen 2021: Kurikulum ve formě PDF souboru zasláno k finálním připomínkám partnerům projektu.

červen 2021: Dne 8. 6. 2021 se ve Vídni uskutečnilo závěrečné setkání všech partnerů. Na tomto setkání bylo kurikulum finalizováno a následně předáno ke grafickému zpracování. 

březen 2021: Na 2. 3. 2021 svolala APSS ČR krátké online setkání se všemi partnery. Byl stanoven společný rámec pro proces akreditace a také bylo vypořádáno několik připomínek k textové části vzdělávacího kurikula.