rok 2021

14.12.2020

Předpokládané ukončení prací na modifikaci vzdělávacího kurikula: duben 2021

březen 2021: Na 2. 3. 2021 svolala APSS ČR krátké online setkání se všemi partnery. Byl stanoven společný rámec pro proces akreditace a také bylo vypořádáno několik připomínek k textové části vzdělávacího kurikula.