V každé partnerské zemi bylo v roce 2021 nově modifikované kurikulum představeno veřejnosti na workshopech a konferencích.

Konference v České republice - 25. - 26. 11. 2021


Konference v Rakousku - 20. 10. 2021


Valná hromada EAN + navazující konference - 30. 9. - 1. 10. 2021

EAN, které je zodpovědné za šíření nového kurikula i mimo partnerské země zapojené do projektu, organizovalo dne 1. 10. 2021 ve Vídni konferenci, na níž se sešlo 31 účastníků. Kromě samotného kurikula byly představeny i dvě nové publikace a vystoupili též lidé z realizačního týmu celého projektu se svými příspěvky. Níže je k dispozici program a fotografie.


Workshop v České republice - 14. 9. 2021


Konference + navazující workshop v Rumunsku - 2. 9. - 3. 9. 2021

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași připravila konferenci a workshop celkem pro 65 místních účastníků. Vystoupil zde také prezident APSS ČR a prezident EAN Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA. Níže je k dispozici program (v rumunském jazyce) a fotografie.


Online konference EAN - 22. 1. 2021

Dne 22. 1. 2021 byla pořádána první tzv. diseminační aktivita projektu, přičemž kvůli platným restrikcím proti šíření COVID-19 musela být transformována do online prostředí. Během dvou hodin byl představen projekt a tzv. předfinální verze vzdělávacího kurikula. Klíčovým tématem jednání pak byla přenositelnost nového vzdělávacího programu do partnerských zemí. Celkem se připojilo 29 účastníků, přičemž 7 z nich bylo z partnerských organizací. Níže je k dispozici program a fotogalerie.