V každé partnerské zemi bylo v roce 2021 nově modifikované kurikulum představeno veřejnosti na workshopech a konferencích.

Konference v České republice - 27. 11. 2021

Závěrečná konference na níž bylo prezentováno nové kurikulum se uskutečnila v Ledči nad Sázavou. Tématem konference bylo profesní vzdělávání v sociálních službách jako celek. Účastnilo se 49 posluchačů.


Konference v Rakousku - 20. 10. 2021 a 4. 11. 2021

Konferenci v Rakousku organizoval partner Lebenswelt-Heim a to ve dvou částech. Celkem se účastnilo 35 osob. Bohužel ani přes snahu partnera nebylo možné kvůli obávám z covid-19 pozvat více osob.


Valná hromada EAN + navazující konference - 30. 9. - 1. 10. 2021

EAN, které je zodpovědné za šíření nového kurikula i mimo partnerské země zapojené do projektu, organizovalo dne 1. 10. 2021 ve Vídni konferenci, na níž se sešlo 31 účastníků. Kromě samotného kurikula byly představeny i dvě nové publikace a vystoupili též lidé z realizačního týmu celého projektu se svými příspěvky. Níže je k dispozici program a fotografie.


Workshop v České republice - 14. 9. 2021

Workshop proběhl v režii APSS ČR a navazoval na jednání prezidia. 19 zástupců top managementu především z pobytových zařízení si vyslechlo prezentaci nového kurikula a byli také informováni o tom, že od listopadu 2021 se mohou přihlašovat do vzdělávání.

Konference + navazující workshop v Rumunsku - 2. 9. - 3. 9. 2021

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași připravila konferenci a workshop celkem pro 65 místních účastníků. Vystoupil zde také prezident APSS ČR a prezident EAN Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA. Níže je k dispozici program (v rumunském jazyce) a fotografie.


Online konference EAN - 22. 1. 2021

Dne 22. 1. 2021 byla pořádána první tzv. diseminační aktivita projektu, přičemž kvůli platným restrikcím proti šíření COVID-19 musela být transformována do online prostředí. Během dvou hodin byl představen projekt a tzv. předfinální verze vzdělávacího kurikula. Klíčovým tématem jednání pak byla přenositelnost nového vzdělávacího programu do partnerských zemí. Celkem se připojilo 29 účastníků, přičemž 7 z nich bylo z partnerských organizací. Níže je k dispozici program a fotogalerie.