Brožura nového kurikula je ke stažení níže:


Níže jsou zveřejněny zápisy z jednotlivých setkání, která se v průběhu realizace projektu uskutečnila (1. 11. 2018 - 30. 11. 2021):

Mezinárodní projektová setkání

Celkem proběhla 4 mezinárodní projektová setkání prezenčně a 3 v online formě (kvůli pandemii covid-19). Bohužel nebylo možné uspořádat setkání v rumunském Iasi. Ze setkání byly pořizovány interní seznamy úkolů pro jednotlivé partnery.

Harmonogram:

1) Praha: ve dnech 18. - 19. prosince 2019

2) Vídeň: ve dnech 24. - 25. června 2019 (zápis ke stažení níže)

3) online: 19. června 2020

4) Vídeň: ve dnech 8. - 9. září 2020

5) online: 2. března 2021

6) online: 9. dubna 2021

7) Vídeň: 8. června 2021