Převážná část projektových aktivit probíhá interně a veřejnosti bude následně představen až finální výstup, tedy modifikované vzdělávací kurikulum. Stručný přehled o průběhu projektu prezentují 3 sekce níže.

rok 2021

08.06.2021

Předpokládané ukončení prací na modifikaci vzdělávacího kurikula: červen 2021

rok 2020

10.12.2020

prosinec 2020: Na 2. 12. 2020 svolali rakouští kolegové mimořádné setkání nad dosavadním návrhem vzdělávacího kurikula. Online pozvali zástupce tamějších vysokých škol a vyžádali si od nich zpětnou vazbu.

rok 2018/2019

21.11.2019

září - listopad 2019: Byla realizována 2. vlna fokusních skupin ve všech zapojených zemích.