info

červen 2020

10.06.2020

červen 2020: dne 19. 6. 2020 proběhne 1. část setkání mezi všemi partnery (kvůli COVID-19 online formou) a na tomto setkání budou diskutovány výstupy ze všech fokusních skupin a bude vytvořen návrh nového kurikula.

2018 - 2019

10.06.2020

červen 2019: ve dnech 24. 6. - 25. 6. 2019 se uskutečnilo 2. projektové setkání se všemi partnery a to ve Vídni. Programem setkání byla diskuze nad výsledky a výstupy z 1. fokusní skupiny ve všech zemích a také výsledky dotazníkového šetření, jehož zpracovatelem je zástupce EAN