info

16.09.2019

červen 2019: ve dnech 24. 6. - 25. 6. 2019 se uskutečnilo 2. projektové setkání se všemi partnery a to ve Vídni. Programem setkání byla diskuze nad výsledky a výstupy z 1. fokusní skupiny ve všech zemích a také výsledky dotazníkového šetření, jehož zpracovatelem je zástupce EAN