Převážná část projektových aktivit probíhala interně a veřejnosti je určen až finální výstup a to v podobě konferencí a workshopů na nichž bylo nové kurikulum prezentováno. Stručný přehled o průběhu projektu prezentují 3 sekce níže.